Mládež - Okresní středisko pro Prahu-východ v Kunicích

14.02.2022
Tělovýchovná jednota Kunice obhájila statut střediska mládeže pro Prahu-východ. na okrese Praha-východ, jsou tedy Kunice stále jediným střediskem.

K dnešnímu dni navštěvuje středisko přes 280 sportovců, rozdělených do jednotlivých věkových kategorií. Je zajištěna návaznost na týmy dorostu a můžu.
Jednota, jak se klubu přezdívá, dostává i svému jménu. V rámci koncepce pro rozvoj hráčů i hráček fotbalového klubu jsou děti rozděleny do jednotlivých věkových kategorií, ale zároveň v rámci oblékání pro akce klubu, tvoří jednotnou identitu.

Ti nejmenší fotbalisté, či fotbalistky mohou navštívit kroužek zvaný baby foot, ve kterém si děti v našem areálu hrají, sportují, baví.

Následně přecházejí do kategorie mladší přípravky, ve které se zaměřujeme především na koordinaci, seznámení s míčem, pomocí začleňování do kolektivu formou zábavných her. V této kategorii se hrají děti i svá první mistrovská utkání.

Dalším krokem pro malé fotbalisty i fotbalistky je starší přípravka, ve které se zaměřujeme na individuální činnosti jednotlivce a zlepšení individuálních dovedností. Při přechodu do této kategorie se dětem mění prostor, na kterém předtím hráli, zároveň i čas.

V kategorii mladší žáků následně přichází jeden z největších přechodů mezi kategoriemi, jelikož se pro děti výrazně změní velikost hřiště, výrazně se mění i doba utkání, potýkají se s rychlejším růstem, s většími vzdálenostmi pro dojezd na utkání. U těchto kategorií trenéři kladou důraz i na specializované tréninky, koordinaci, i proto jsou některé z tréninku vyčleněny na jiný druh sportu. děti v této kategorii již hrají svá mistrovská utkání na krajské úrovni.

Následnou kategorii do které děti přechází jsou starší žáci. tato kategorie již pokračuje v nastavených trénincích z předchozí kategorie, zároveň se účastní krajských soutěží. V této kategorii se poprvé děti setkají s tím, že jejich výsledek může ovlivnit úroveň soutěže, ve které budou nastupovat v příští sezóně. 

poslední fázi ve výchově mládeže jsou kategorie dorostu, v jednotě máme mladší i starší dorost. V těchto kategoriích ve většině klubu v republice nejvíce ubývá členů. je tedy potřeba s dětmi v tomto období více konzultovat jejich názory, udělat pro ně fotbal, partu, která se fotbalem baví. Jelikož se v tomto věku pro děti mění spoustu věcí, Jako například škola, dojíždění, vztahy ke kamarádům, větší vlastní zodpovědnost. 
kromě samotného rozvoje hráčů, kdy se klade důraz na fyzičku, sílu a ve větším měřítku i na taktiku, nabízíme hráčům i jiné alternativy. To znamená, že se snažíme kluky u fotbal udržet.

Většina našich trenérů, funkcionářů, začínala právě v kategorii dorostu. I v této době můžeme vidět některé starší i mladší dorostence pomáhat na trénincích baby foot nebo mladších přípravek. 

Držíme se tak nastavených myšlenek, že nevychováváme profesionální sportovce, ale kluky i děvčata, kteří budou mít trvalý vztah ke sportu a budou stejně tak učit jiné, aby si tento vztah stejně jako oni vytvořili. A je jedno jestli jako sportovci, správci, trenéři, funkcionáři nebo rozhodčí.

Začínali jsme s mottem “jeden klub, mnoho srdcí.” Dnes víme, že právě pro mládež je nejdůležitější moto “fotbal musí bavit.”